Stille Nacht, Heilige Nacht (Kerstfeest)

Stille Nacht, Heilige Nacht (Kerstfeest)

Loulou & Lou Kinderliedjes

Luister album in Spotify

Luister en bekijk album op Youtube

Stille nacht, heilige nacht

Davids Zoon, lang verwacht

Die miljoenen eens zaligen zal

Wordt geboren in Bethlehems stal

Hij, der schepselen Heer

Hij, der schepselen Heer

 

Hulploos Kind, heilig Kind

Dat zo trouw zondaars mint

Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd

Wordt Ge op stro en in doeken gelegd

Leer me U danken daarvoor

Leer me U danken daarvoor